Tankar i huvudet

Man har sett att i Sverige så är vi inte så duktiga på att förbereda oss på kriser som kan uppkomma i infrastrukturen och jag tror att detta handlar om att göra detta med. Ja, varför inte bara se till att göra det som alla andra vill göra och samtidigt också kunna göra detta? Speciellt om man bor i en storstad så skall man se till att göra detta på bästa möjliga sätt samtidigt som man tar i beaktning det som många andra också vill, nämligen att man får till detta med vattentankar som fungerar som reserv.